π

Map and CHIRP files of all repeaters in The Netherlands

Show Sidebar

Chirp bestanden en kaart van alle repeaters in Nederland.

Chirp files and map of all repeaters in The Netherlands.

Nederlands

Omdat ik het zat was om altijd op te moeten zoeken welke repeaters er in de buurt waren en de andere kaartprojecten verouderd en niet meer in ontwikkeling lijken heb ik besloten om mijn eigen kaart te bouwen.

Dus heb ik een script geschreven die de data van hamniews.nl uitleest en dat converteert tot een XML bestand dat als POI (point of interest) gegevens in openstreetmaps bekeken kan worden.

Ook genereert het script CSV bestanden voor CHIRP, zodat je de repeaters direct in je radio kan zetten, inclusief CTCSS tonen. Als extra word er ook een CSV bestand gegenereerd om makkelijk te kunnen printen.

Het script is vrije en open source software onder GPLv3 en beschikbaar op github.

Alle data komt van hamniews.nl, kaart geleverd door openstreetmap.com


English

Because I got tired of looking up where the local repeaters were located, and the other mapping projects seem to be outdated and no longer maintained, i decided to build one myself.

So I wrote a little script that takes repeater data from hamnieuws.nl and parses that into a openstreetmap XML POI file so it can be displayed in a slippy map.

The script also generates chirp files so you can flash the repeaters straight into any radio. And, as a bonus, normal CSV files for easy printing.

The script is free and open source software under GPLv3 and is avaliable on github.

All data is supplied by hamniews.nl, maps by openstreetmap.com.


Last update: 16 may 2019

Chirp download

CSV Download


Map View

Klik op een repeater voor meer informatie

Click on a repeater for more information

Full Screen - Volledig Scherm

Legend

Please excuse the crudity of this map. It will be converted to leaflet to look and work much better.